Cheltuielile cu materiale si prestari de servicii cu caracter medical, 85% din bugetul CAS. Bugetul Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Teleorman pentru acest an se ridica la circa 246, 6 milioane lei. Cea mai mare pondere in bugetul aprobat o au cheltuielile cu materiale si prestari de servicii cu caracter medical 84,57%. In cadrul acestora, ponderea cea mai mare o detin cheltuielile cu servicii medicale in unitati sanitare cu paturi, in jur de 41%, urmata de medicamente cu si fara contributie personala, medicamente boli cronice si materiale sanitare, circa 29% si de asistenta medicala primara care reprezinta 15%. Cheltuielile de administrare si functionare reprezinta 2,14% din bugetul total aprobat. Raportat la consumul de medicamente si servicii medicale din anul trecut, bugetul aprobat pentru acest an nu acopera in totalitate consumul anual. Insa, ca si in anii trecuti, se astepta pe parcursul anului rectificari bugetare.